Cơ sở 1:0373.857.584
Cơ sở 2:0982.857.584
Adv top

Hướng dẫn đổi trả hàng

Khách hàng có thể đổi trả hàng dựa trên các thỏa thuận ban đầu giữa khách hàng với Việt Hằng. Để thuận tiện cho việc đổi trả hàng, đề nghị quý khách giữ nguyên nhãn mác sản phẩm, tránh làm hoen ố, trầy xước,... sản phẩm.