Cơ sở 1:0373.857.584
Cơ sở 2:0982.857.584
Adv top

Hướng dẫn bảo hành

Việt Hằng bảo hành các sản phẩm dựa trên phiếu bảo hành của sản phẩm, các sản phẩm mắc lỗi trong thời gian bảo hành sẽ được chuyển tới tận công ty cung cấp thiết bị để sửa chữa. Khi yêu cầu bảo hành sản phẩm, đề nghị quý khách xuất trình phiếu bảo hành, hoặc hóa đơn có ghi rõ thời hạn bảo hành sản phẩm.